Formgivning av utställning för Right Livelihood Award

rla_webb3

Äntligen provbyggning av den nästan 50 kvadratmeter stora vandringsutställningen för Right Livelihood Award, som också kallas det alternativa Nobelpriset. Edlom form har gjort den grafiska formen, i nära samarbete med scenografen Monika Frelin och utställningsproducenten Maria Dalhed.

Utställningen who cares! handlar om människors engagemang. Det är en utställning om Right Livelihoodpristagare och deras mod och drivkrafter att fortsätta arbeta för en bättre framtid. Priset vill hedra deras praktiska lösningar på framtidens utmaningar. Utställningen vill inspirera unga människor att själva agera för en hållbar värld. Det är en vandringsutställning producerad av Right Livelihood Award Foundation i samarbete med Svenska Kyrkan. Under hösten 2014 besöker den Bokmässan i Göteborg, MR-dagarna i Umeå, Sveriges Riksdag och Svenska Kyrkans hus. Under våren 2015 visas who cares! på Fredens hus i Uppsala.

rla_webb