Att formge är alltid en spännande utmaning. Edlom form designar allt från grafiska profiler till hela kreativa reklamkoncept, men även böcker, tidningar och förpackningar.