Integrationsdetektiverna

ID_affisch.inddNy utställning om invandring och integration, formgiven för Fredens Hus i Uppsala.

I utställningen får man följa ett antal människor som flyttat till Sverige från 60-talet till idag, från olika bakgrunder och av olika anledningar. Vi får i följa deras upplevelser av det svenska samhället, hur de lärt sig språket, hur de skaffat sig vänner och kommit in i landet – eller inte.

Det finns inga enkla svar på frågan hur man hittar, uppfattar eller definierar sin identitet. Men det är viktigt att förstå att invandring och integration i ett nytt land är processer som både tar sin tid och är unika för varje enskild individ. Förutsättningarna som sätts av strukturer man inte rår på kan vara avgörande för ens sökande efter identitet och tillhörighet. Det viktigaste för att en integrationsprocess ska ta vid är att man ser varandra som jämbördiga och att viljan finns.