Konflikter och möjligheter

Skissar till min skyddsling Fredens Hus som fått nya pampiga lokaler på Uppsala slott, fyllda av spännande verksamhet. Fredens Hus jobbar med viktiga frågor som konfliktlösning, hållbar utveckling och att bekämpa fördomar, rasism och mobbing. Här finns just nu åtta olika utställningar om bland annat Dag Hammarskjöld, om social problematik så som norm, heder, flyktingproblematik och mänskliga rättigheter. Helgtips!

Lämna en kommentar