Jessica Edlom

Under 15 år som Art director på reklambyrå har jag arbetat med att profilera och marknadsföra allt från husvagnar och biografer till fastighetsbolag, bullformar och motorcykelkläder. Idag frilansar jag som grafisk formgivare, illustratör och kommunikatör. Dessutom undervisar jag i design och kommunikation på Karlstads universitet och är initiativtagare och projektledare för Form i Värmland, en organisation som vill stärka och profilera designbranschen i Värmland.

Jag brinner för form men också för kommunikation. Kanske kan man se det i min bakgrund: jag är utbildad informatör, har gått konstskolor och Berghs school of design. Jag har förutom att jobba som art director också tidigare arbetat som informatör/kommunikatör och redaktör vilket speglar sig också i hur jag arbetar idag. Formen jag gör måste grunda sig i strategiska tankar om vad man vill kommunicera och vad formen ska uppnå.

Om det behövs växer mina projekt till inte bara grafiska profiler och formgivning, utan även kommunikationsplaner, varumärkesarbete och webb. För att du som kund ska kunna köpa helhetslösningar arbetar jag också i nätverk: fotografer, copywriters, filmare, tryckerier med flera. Därför sitter jag i frilanshuset Studio tio, som samlar ett antal kreatörer.

Hör av dig

Jessica Edlom
Edlom form, Kasernhöjden 10, 653 39 Karlstad
jessica@edlomform.se
070-233 5795